Bryan Smith

Để vinh danh Bryan Smith, người đã nhận được một món quà cứu sống là phổi để chúng ta, gia đình và bạn bè của anh ấy, có thể tận hưởng nhiều năm nữa với sự hài hước và trái tim nhân hậu tuyệt vời của anh ấy. Chúng tôi yêu bạn, Bryan. Và để tưởng nhớ thiên thần, người đã cho chúng ta tất cả món quà này. Chúng tôi mãi mãi biết ơn.

bằng cách

Bố &; Mẹ