Brianna Sulc

Nụ cười và niềm vui cuộc sống của Brianna rất dễ lây lan. Cô ấy đã mang lại rất nhiều hạnh phúc cho thế giới xung quanh. Mỗi lần tôi nhìn thấy một bông hoa 🌻 hướng dương hoặc ngắm hoàng hôn 🌅, tôi nhớ đến cô ấy. #youaremysunshine

bằng cách

Kristie Askew