Brian Karas

Brian Karas là con trai yêu quý của Marie và Ted Karas cũng như một người bạn tuyệt vời đối với nhiều người. Anh ấy đột ngột bị tước đoạt khỏi cuộc sống này nhưng anh ấy đã chứng minh rằng anh ấy có thể trở thành một phước lành cho những người khác với sự lựa chọn của mình để trở thành một người hiến tạng. Ra đi quá sớm nhưng luôn được những người yêu mến anh cổ vũ.

bằng cách

Phường Cheryl