Dì Karen

Tôi yêu và nhớ bạn. Cảm ơn bạn đã luôn truyền cảm hứng cho tôi ở đây trên trái đất và sau đó. Hãy tiếp tục theo dõi tôi và gia đình. Tình yêu luôn luôn, Angelpie của bạn

bằng cách

Deana Marie