Amy

Amy là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai biết cô. Những cái ôm và lời cầu nguyện cho gia đình cô.

bằng cách

Ron và Donna Toman