Amy Reese

Gửi đến người bạn tuyệt vời nhất mà bất cứ ai cũng có thể yêu cầu. Bạn đã sống cuộc sống không ích kỷ và đầy đủ nhất! Em sẽ mãi mãi ở trong trái tim anh và anh sẽ nhớ em!

bằng cách

Andrea