Alex Kasper

Đối với một người đàn ông vị tha đã cứu mạng tôi, tôi mãi mãi biết ơn bạn.

bằng cách

Bến du thuyền Trapasso