Alex Coe

Năm 16 tuổi, Alex quyết định trở thành người hiến tạng... Một quyết định đã cứu mạng tôi.

bằng cách

John Sperzel