Aaron "AC" Brooks

Một khoản quyên góp tiền đã được thực hiện để tưởng nhớ Aaron "AC" Brooks. Tinh thần quan tâm và quan tâm đến hạnh phúc của người khác của anh ấy thể hiện rõ ở việc anh ấy sẵn sàng tham gia vào chương trình cấy ghép cứu sống của Donate Life và kết quả là sự ra đi của anh ấy đã chạm đến nhiều cuộc sống. Bạn bè và những người thân yêu của AC tiếp tục tham gia cuộc thi giảm cân hàng năm mà AC bắt đầu như một cơ hội để quảng bá cái mà ông gọi là "giảm quỹ đạo". Là một khía cạnh của cuộc thi, một phần tiền thắng cược được trao cho Donate Life để di sản của AC có thể tồn tại.

bằng cách

Bạn bè và những người thân yêu của AC