Một người đàn ông tuyệt vời

Để tưởng nhớ một người đàn ông tuyệt vời đã có thêm 3 năm nhờ sự hào phóng của chị gái mình với việc hiến thận sống.

bằng cách

Joan Heath