John Rocchio

Joanne Pulver, Rosie Collorafi & Antonette Boiano

Jeff Smyth

Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi được biết Jeff. Chúc phúc cho bạn và gia đình ngọt ngào của bạn, Teri!

John Nansen

Bạn sẽ bị bỏ lỡ! Bạn là một người đàn ông tuyệt vời, tốt bụng. Ký ức của bạn sẽ sống mãi qua cuộc sống của gia đình tuyệt vời của bạn.