Câu chuyện về hy vọng

Chris, người nhận thận

Năm 2011, Chris bắt đầu lọc máu và cần ghép thận.

Một trong những đồng đội bóng đá cũ ở trường trung học của Chris, Tom, đã nghe về tình trạng của anh ấy và muốn giúp đỡ. Tom nói với Chris rằng anh sẽ sẵn sàng hiến thận cho Chris bất cứ khi nào anh sẵn sàng. Tom và Chris trở thành một phần của cuộc trao đổi thận ghép đôi với cha và con trai. Tom (White) đã trao thận của mình cho người cha (gốc Tây Ban Nha / Latinx), trong khi người con trai (gốc Tây Ban Nha / Latinx) đã đưa thận của mình cho Chris (người Mỹ gốc Phi / Da đen), do đó cứu sống hai người - và thể hiện sức mạnh của tình yêu và sự hào phóng trên các cộng đồng đa văn hóa.

Câu chuyện do AMAT cung cấp.