Câu chuyện về hy vọng

Chazley, người nhận thận hiến còn sống

Chazley Williams 30 tuổi, mới kết hôn và đang học thạc sĩ khi cô được thêm vào danh sách chờ ghép thận để ghép thận.

Năm 2015, Chazley được chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính giai đoạn 2. Khi tình trạng của cô tiến triển và một vấn đề với bệnh tiểu đường dẫn đến phải nhập viện, Chazley đã được đưa vào lọc thận khẩn cấp vào năm 2019, và sau đó bắt đầu lọc màng bụngtại nhà 1. Nhà của cô trở thành cơ sở y tế của cô, và Chazley phải được nối với một máy 8 giờ một đêm trong 7 ngày một tuần. Chồng cô và một người bạn đã được đào tạo để giúp cô chạy thận, nhưng cuối cùng cô sẽ cần cấy ghép để sống sót.

Một món quà cứu sinh

Sau khi Chazley chia sẻ về các vấn đề sức khỏe của mình trong một trong những lớp học trực tuyến của mình, giáo sư của cô đã quyết định trở thành một nhà tài trợ sống. Vào tháng 11/2020, một năm sau khi cô được thêm vào danh sách chờ ghép tạng quốc gia, giáo sư của Chazley đã tặng cô món quà cứu sống là một quả thận mới.

Nhờ giáo sư quyết định trở thành người hiến tặng còn sống, Chazley đã có thể hoàn thành bằng thạc sĩ, và cô và chồng có quyền tự do đi du lịch khi cô không còn phụ thuộc vào lọc máu mỗi ngày.

"Đăng ký làm nhà tài trợ là một phép lạ không chỉ cứu sống người khác mà còn có thể thay đổi cuộc sống của bạn bằng cách ban phước cho ai đó!" Chazley nói.

Ngày nay, Chazley và chồng là những người ủng hộ chính cho việc hiến tạng. Cô hiện đang làm việc để đồng tác giả một cuốn sách hướng dẫn cho phụ nữ chống lại bệnh mãn tính và bệnh tự miễn dịch và làm việc để giáo dục những người khác và nâng cao nhận thức về hiến tạng. Chazley nhận ra ca cấy ghép của mình là một phước lành và biết ơn quyết định của giáo sư là trở thành người hiến tặng còn sống, một quyết định đã cứu mạng cô.

1 Lọc màng bụng là lọc máu để giúp các chức năng thận (lọc máu) được thực hiện thông qua một ống trong bụng.