Đăng ký để trở thành người hiến tạng, mắt và mô

Một người hiến tặng có thể cứu và chữa lành hơn 75 mạng sống. Đăng ký quyết định trở thành người hiến tặng nội tạng, mắt và mô của bạn trong Cơ quan đăng ký quốc gia về cuộc sống hiến tặng ngay hôm nay. Hãy mang lại hy vọng cho hơn 100.000 người ở Hoa Kỳ hiện đang chờ ghép tạng cứu sống và hàng ngàn người khác cần cấy ghép mô hoặc giác mạc.

Đăng ký nhanh chóng và an toàn, và chỉ mất chưa đầy một phút. Bạn vẫn còn thắc mắc?

Việc đăng ký này là một tài liệu pháp lý ràng buộc về quà tặng. Bạn khẳng định thông tin cung cấp là chính xác. Khi chết, bạn đồng ý hiến tặng tất cả các cơ quan và mô đủ điều kiện để cấy ghép.

Bạn có thể cập nhật hoặc xóa đăng ký của mình hoặc chỉ định các tùy chọn quyên góp chi tiết hơn bất kỳ lúc nào tại RegisterMe.org.

Xem chính sách bảo mật của chúng tôi.

National Donate Life Registry được quản lý bởi Donate Life America.