Chính sách hoàn tiền

Nếu bạn thay đổi ý định về việc đóng góp cho Donate Life America (DLA), chúng tôi rất vui được tôn trọng quyết định của bạn miễn là bạn yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn đóng góp.

Để yêu cầu hoàn tiền, vui lòng gọi 804-377-3580 và yêu cầu Karen Headley, Phó Chủ tịch, Quan hệ đối tác & Từ thiện. Khoản tiền hoàn lại được chấp thuận sẽ được phát hành dưới dạng tín dụng vào thẻ tín dụng được sử dụng cho khoản đóng góp ban đầu hoặc séc sẽ được xử lý sau khi khoản tiền hoàn lại được chấp thuận. Vui lòng đảm bảo cung cấp số xác nhận từ biên lai gốc.