Cuộc thi ảnh

Virginia Grile

Mô tả hình ảnh

Các nhà tài trợ và người nhận còn sống ở Chicago, IL . Tập hợp đã làm cho Sách kỷ lục Guinness thế giới về số lượng người cho và người nhận ở một nơi.

Câu chuyện của tôi

Sự quy tụ đông đảo của mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Loại