Cuộc thi ảnh

Veronica McCloskey

Mô tả hình ảnh

Đại diện cho Saving Sight và lắc lư màu xanh lá cây và xanh lam từ đầu đến chân. 💙💚

Câu chuyện của tôi

Cách đây một năm, tôi đã chấp nhận một vị trí tại một tổ chức phi lợi nhuận ở Thành phố Kansas, Saving Sight, bởi vì tôi bị ép buộc bởi sứ mệnh của họ. Vào đêm ngày 4 tháng 12 năm 2003, em gái kế của tôi (11 tuổi) bị tai nạn xe hơi cướp đi mạng sống của cô ấy. Missouri Lions Eye (Saving Sight) đã phục hồi và phối hợp cấy ghép cả hai giác mạc của cô; một kết nối được đưa ra ánh sáng trong quá trình giới thiệu của tôi, nơi tôi đã học được lịch sử của tổ chức của chúng tôi. Gia đình tôi mãi mãi biết ơn vì sự mất mát của chúng tôi đã có thể mang lại thị lực cho không chỉ một mà là hai người nhận.

Loại