Cuộc thi ảnh

Tonya Kuvshinikov

Mô tả hình ảnh

Hoa để vinh danh các nhà tài trợ của tôi

Câu chuyện của tôi

Hàng năm trong Tháng Quyên góp Cuộc sống, tôi tôn vinh các nhà tài trợ của mình bằng cách cắm hoa thủ công. Đó là cách nhỏ của riêng tôi để giữ cho ký ức của họ sống động và tôn vinh sự hy sinh của họ để tôi có thể có cơ hội thứ hai để sống một cuộc sống lành mạnh. Đây là sáng tạo của tôi cho năm nay!

Loại