Cuộc thi ảnh

Tina Stoebe

Mô tả hình ảnh

Xin chào, bức ảnh này là từ Bệnh viện Mather NWH . Chúng tôi là những người cổ vũ cho Live On Ny với chúng tôi ở trung tâm là Đại diện của chúng tôi, những người giúp chúng tôi cung cấp giáo dục.

Câu chuyện của tôi

Chúng tôi đã có một sự kiện rầm rộ, nơi chúng tôi chia sẻ thông tin liên quan đến Live On NY và hiến tạng. Chúng tôi đã cho nhân viên chơi một trò chơi để thử và truy vấn số lượng của từng loại nội tạng cần thiết ở NY. Một vị khách ghé qua vừa được đưa vào danh sách chờ và chia sẻ câu chuyện của mình . Chúng tôi cũng đã có một người nhận trái tim ghé qua . Câu chuyện tuyệt vời nhất đã được chia sẻ bởi một người mà gia đình không chỉ nhận được một mà là 2 trái tim vào các con. Một lúc 3 tháng, một lúc một năm . Chúng tôi đã có một lượt tuyệt vời!

Loại