Cuộc thi ảnh

Tina Rueles

Mô tả hình ảnh

Cộng đồng Hỗ trợ Ung thư Bắc Texas hỗ trợ đồng nghiệp Tina của họ, người sống sót sau ghép phổi kép 11 năm và Hiến tặng Sự sống.

Câu chuyện của tôi

Chỉ hơn 11 năm trước, tôi đã nhận được món quà cuộc sống từ một cô gái 15 tuổi. Sự hồi phục của tôi thật tuyệt vời, tôi muốn tận dụng tốt nhất cơ hội thứ 2 của mình. Tôi quyết định rằng tôi muốn trả lại cho tất cả những gì tôi đã được trao. Tôi quyết định trở lại trường đại học và lấy bằng công tác xã hội. Vào tháng 5 năm 2019 với sự theo dõi của gia đình nhà tài trợ, tôi đã nhận được bằng Thạc sĩ Công tác xã hội. Nếu nhà tài trợ Victoria của tôi còn sống, cô ấy sẽ tốt nghiệp đại học cùng năm. Bây giờ tôi làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận tuyệt vời, Cộng đồng Hỗ trợ Ung thư Bắc Texas, và tôi giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư. Tôi rất biết ơn vì tôi đã được trao cơ hội thứ hai trong cuộc sống.

Loại