Cuộc thi ảnh

Vua Taylor

Mô tả hình ảnh

Dogtor Tina cần giúp đỡ để hoàn thành việc cấy ghép lông tơ trên đồ chơi của mình! Cô cũng muốn nâng cao nhận thức rằng khi bạn hoàn thành "lông tơ" (thận, gan, tim, v.v.) mà bạn coi là món quà tuyệt vời của việc hiến tạng.

Câu chuyện của tôi

Tôi là một y tá trong ICU cấy ghép tại Froedtert. Tôi đã chăm sóc những người nhận nội tạng trong ba năm qua.

Loại