Cuộc thi ảnh

Sue Venteicher

Mô tả hình ảnh

Phước lành đến từ việc hiến tặng nội tạng và mô.

Câu chuyện của tôi

Sue là một nhà tài trợ còn sống vào năm 2017. Sue và chồng Steve thúc đẩy hiến tặng nội tạng và mô cho bất cứ ai lắng nghe. Sau 40 năm kết hôn, 7 người con và 16 đứa cháu, chúng tôi cảm thấy may mắn. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp đỡ các gia đình khác trong cộng đồng cấy ghép.

Loại