Cuộc thi ảnh

Bão Murtie

Mô tả hình ảnh

Vào ngày Xanh dương và Xanh lá cây (và hầu hết các ngày), tôi tự hào mặc màu sắc của mình. Là một người hiến thận sống không định hướng, sự nhiệt tình vô độ của tôi trong việc truyền bá nhận thức khiến tôi trở thành đại sứ trọn đời của DonateLife.

Câu chuyện của tôi

Hiến thận của tôi cho một người lạ là hành động yêu thương mạnh mẽ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi bước sang tuổi 65 vào tháng 5/2023 và vài ngày sau đó bay từ NC đến FL để hiến thận cho một người chồng và người cha trẻ có 1% cơ hội tìm được người phù hợp. Tôi là 1% của anh ấy! Tôi gặp anh ấy trong bệnh viện sau phẫu thuật và bây giờ chúng tôi là "gia đình". Tôi mãi mãi thay đổi. Bạn có thể thường xuyên thấy tôi chạy 5K, đi bộ đường dài hoặc đi du lịch trong thiết bị DonateLife của mình, truyền bá nhận thức ở mọi nơi tôi đến. 💚

Loại