Cuộc thi ảnh

Simera Nichols

Mô tả hình ảnh

Hợp tác để giáo dục và truyền cảm hứng

Câu chuyện của tôi

Gặp gỡ Dot và niềm đam mê truyền bá sứ mệnh Donate Life của cô ấy đã truyền cảm hứng vô cùng. Cô ấy luôn hào hứng hợp tác và tham gia vào bất kỳ sự kiện hoặc quan sát nào nhằm giáo dục và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Loại