Cuộc thi ảnh

Cuộn Sharron

Mô tả hình ảnh

Câu chuyện của tôi

Cháu gái tôi, Janeen, là một người hiến tạng ở tuổi mười một. Hai tuần trước khi tai nạn xe hơi cướp đi mạng sống của cô, cô nói với mẹ rằng cô muốn trở thành một cơ quan nội tạng . Cô ấy luôn thích giúp đỡ mọi người trong cuộc sống, và cô ấy tiếp tục làm điều đó với sự ra đi của mình. Cô ấy luôn thích nghệ thuật và luôn vẽ tôi cú vì tôi sưu tầm chúng.

Loại