Cuộc thi ảnh

Sabrina Padilla

Mô tả hình ảnh

Các y tá ICU phẫu thuật cấy ghép cấy ghép của Trung tâm Y tế Trưởng lão New York Weill Cornell thể hiện tinh thần Ngày Xanh và Xanh của họ với nhãn dán thủ công và áo phông nội tạng lấp lánh thủ công

Câu chuyện của tôi

Trung tâm Phẫu thuật Cấy ghép ICU của Trung tâm Y tế Trưởng lão New York Weill Cornell đã tổ chức Ngày Hiến tặng Cuộc sống theo cách duy nhất mà họ biết, theo phong cách! Đơn vị đã hợp tác để làm áo phông, cúc áo và nhãn dán nội tạng lấp lánh thủ công để kỷ niệm không chỉ Ngày Xanh và Xanh Quốc gia, mà cả những người hiến tặng và bệnh nhân ghép tạng tuyệt vời của chúng tôi! Thật tuyệt vời khi đồng minh cóc!

Loại