Cuộc thi ảnh

Rosalinda Ramirez

Mô tả hình ảnh

Những cô gái của bố

Câu chuyện của tôi

Những cô gái xinh đẹp này đã mất bố cách đây 5 tháng. Đó là một chuyến đi khó khăn đối với họ vì họ là thế giới của bố. Họ đã rất thoát ra trong tháng này với tất cả những điều họ phải làm để vinh danh sự đóng góp của cha họ.

Loại