Cuộc thi ảnh

Robin Resch

Mô tả hình ảnh

Con trai nhỏ của chúng tôi, một người được ghép tim, cầm một chiếc lá hình trái tim trong lòng bàn tay trong bức ảnh này. Chúng tôi YÊU tìm kiếm và tạo ra trái tim trong tự nhiên ~

Câu chuyện của tôi

Con trai chúng tôi được sinh ra với một khuyết tật tim bẩm sinh được gọi là Hội chứng tim trái giảm sản. Hy vọng sống sót duy nhất của anh là ghép tim lúc ba tuần tuổi. Bây giờ anh ấy mười sáu tuổi, và yêu cuộc sống ~ 💚💙

Loại