Cuộc thi ảnh

Robin Meissner

Mô tả hình ảnh

Ngài 💙 đã cứu 🦋 mạng sống 💚 Abe Meissner Yates 12/31/03 - 12/18/21 @88pandas

Câu chuyện của tôi

Vào giữa năm cuối cấp, 17 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, một chứng phình động mạch não bị vỡ và lấy đi của Abe khỏi tất cả chúng ta. Anh ấy cực kỳ thông minh, tài năng đáng kinh ngạc và tốt bụng không nói nên lời. Rằng anh ấy đã cứu và cải thiện cuộc sống là niềm an ủi duy nhất mà chúng tôi có. Truyền cảm hứng cho những người khác trở thành nhà tài trợ giúp chúng tôi tôn vinh và giữ cho ký ức của anh ấy tồn tại. Tôi sinh sôi nảy nở vì tôi là người hiến💙🦋💚 tạng

Loại