Cuộc thi ảnh

Robert Ashmore

Mô tả hình ảnh

Ảnh chụp ba năm sau khi ghép gan

Câu chuyện của tôi

Món quà của cuộc sống Tháng Hai 16, 2016
Bệnh viện Scripps Green
Người sống sót sau ung thư nhờ ghép gan
https://photos.app.goo.gl/t3C2HX8zGN5SjoXh8

Loại