Cuộc thi ảnh

Renee Galaski

Mô tả hình ảnh

Renee (tôi) và Maritza được xuất viện từ bệnh viện Shands, Gainesville, Florida, vào thứ Sáu, ngày 12 tháng Tư!

Câu chuyện của tôi

Để kết thúc nhiệm vụ ba năm của mình, tôi đã bay từ MN xuống Florida để hiến thận cho một người vô danh hóa ra là Maritza. Đây là sự khởi đầu của một tình bạn tuyệt vời mới!

Loại