Cuộc thi ảnh

Rachel Powell

Mô tả hình ảnh

Ghép tim 8-28-22 + chương trình truyền hình yêu thích = không có não cho chiếc áo 💙💚 này

Câu chuyện của tôi

Chồng tôi, Troy, đã được ghép tim 8-28-22 sau 5 năm nằm trong danh sách sống chung với LVAD. Donate Life đã trở nên đặc biệt gần gũi và thân thiết với tôi.

Loại