Cuộc thi ảnh

Quintara Dixon

Mô tả hình ảnh

Hòa bình ✌🏾 tình yêu 💚 chữa bệnh 🎗️ Nhận thức về người hiến tạng

Câu chuyện của tôi

Tôi là bệnh nhân ghép thận từ ngày 8/10/2018. Kể từ khi cấy ghép, nó đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi may mắn có được cơ hội thứ hai trong cuộc sống. 💚

Loại