Cuộc thi ảnh

Paige Penwell

Mô tả hình ảnh

Kearneysville WV DMV

Câu chuyện của tôi

Anh trai kế của tôi đã qua đời trong một tai nạn xây dựng và anh ấy là một nhà tài trợ, tôi sẽ luôn quyên góp vì anh ấy.

Loại