Cuộc thi ảnh

Michele Bruno

Mô tả hình ảnh

Cupcakes là hạnh phúc với rắc lên trên!. Nói CÓ với hiến tặng nội tạng và mô . Cứu sống và lan tỏa hạnh phúc. Hãy chiếu ánh sáng qua nỗi buồn.

Câu chuyện của tôi

Thiên thần ở giữa chúng ta, 22 năm trước, chị họ của tôi đã hiến hơn một nửa lá gan của cô ấy và cho tôi món quà của cuộc sống. 19 năm trước, người bạn tốt của tôi đã bế con trai tôi cho tôi và chồng tôi giúp tôi sống, và 3 năm trước, Gavin, người hiến tặng thiên thần của tôi đã cứu mạng tôi thông qua việc hiến thận và gan của anh ấy để tôi có thể nhìn thấy con trai tôi tốt nghiệp trung học và xuất sắc ở trường đại học. Phước lành dồi dào và những anh hùng thực sự dồi dào.

Loại