Cuộc thi ảnh

Meghan Miranda

Mô tả hình ảnh

Tanner, 4 tháng tuổi, kỷ niệm Ngày Xanh & Xanh để vinh danh mẹ mình, một người được ghép gan.

Câu chuyện của tôi

Tôi đã được ghép gan từ người hiến tặng còn sống vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 nhờ sự hào phóng của chú tôi, người hiến tặng cho tôi. Gần 4 năm kể từ ngày đó, con trai tôi Tanner được sinh ra tại cùng một bệnh viện nơi tôi được cấy ghép cứu sống, Johns Hopkins. Nếu không có chú tôi và đội ngũ cấy ghép đáng kinh ngạc tại Hopkins, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội làm mẹ. Tanner là một phép lạ!

Loại