Cuộc thi ảnh

Liz Beaudoin

Mô tả hình ảnh

Các thành viên của nhóm nhỏ nhưng hùng mạnh tại Kathy's House, một nhà khách bệnh viện dành cho bệnh nhân và gia đình đến Milwaukee để chăm sóc y tế, trang phục để hỗ trợ và tôn vinh 68+ gia đình đã được chăm sóc cấy ghép nội tạng trong "ngôi nhà xa nhà" của họ.

Câu chuyện của tôi

Kathy's House là một nhà khách bệnh viện cung cấp chỗ ở và hỗ trợ chăm sóc giá cả phải chăng cho các gia đình cần đến Milwaukee để chăm sóc y tế. Chúng tôi phục vụ hơn 1500 cá nhân mỗi năm trong 38 phòng "xa nhà" trong khuôn viên Trung tâm Y tế Khu vực Milwaukee. Chúng tôi là cơ sở duy nhất như vậy ở Milwaukee phục vụ bệnh nhân ở mọi lứa tuổi được chăm sóc tại bất kỳ bệnh viện khu vực nào.

Nhiều bệnh nhân của chúng tôi được hiến tặng nội tạng và mô, bao gồm một số lượng lớn các ca cấy ghép tủy xương. Kể từ khi chúng tôi mở cửa cơ sở mới vào năm 2021, chúng tôi đã phục vụ gần 70 gia đình được chăm sóc cấy ghép nội tạng.

Loại