Cuộc thi ảnh

Leah Charles

Mô tả hình ảnh

Bucky và Lulu luôn ủng hộ Donate Life Month với mẹ, đặc biệt là vào Ngày Xanh & Xanh!! 💙💚💙

Câu chuyện của tôi

Tôi là một y tá ICU và là người ủng hộ rất lớn cho việc hiến tạng! Chúng tôi rất thích kỷ niệm Tháng Quyên góp Cuộc sống trong nhiều năm.

Loại