Cuộc thi ảnh

Laura Kuisle

Mô tả hình ảnh

Mặc màu xanh lá cây và lắc lư cốc Donate Life của tôi cho tháng Quyên góp Cuộc sống Quốc gia!

Câu chuyện của tôi

Tôi sinh ra với chứng teo đường mật và đã được ghép gan khoảng hai năm trước. Tôi đã chờ đợi một lá gan mới trong 11 năm. Tôi chắc chắn đánh giá cao và biết ơn món quà của các nhà tài trợ của tôi!

Loại