Cuộc thi ảnh

Kelly Krzyzak

Mô tả hình ảnh

Người được ghép tim Kelly Krzyak gần đây đã kỷ niệm lần thứ 8 của mình bằng cách vẽ kỳ tích đáng chú ý trên đôi giày của mình.

Câu chuyện của tôi

Loại