Cuộc thi ảnh

Karin Hudecek

Mô tả hình ảnh

Cuối cùng trở về nhà ở Arizona sau gần 90 ngày ở Colorado để ghép gan cho Audrey, John (người hiến tặng) và Audrey tạo dáng chụp ảnh ở sân trước của chúng tôi bên cạnh lá cờ Donate Life mới của chúng tôi.

Câu chuyện của tôi

Con gái tôi, Audrey, được sinh ra với chứng mất đường mật, và lúc 7 tháng tuổi, nó đã được ghép gan cứu sống. May mắn thay, cha cô, John, là một người phù hợp, và ông đã cho cô khoảng 40% gan của mình. Nhờ hiến tạng, Audrey là một đứa trẻ 2 tuổi khỏe mạnh và hạnh phúc.

Loại