Cuộc thi ảnh

Julie Daul

Mô tả hình ảnh

Winston, một chú chó núi Bernese thể thao màu xanh lam và xanh lá cây của mình!

Câu chuyện của tôi

Tôi là một người hiến thận còn sống và Winston và tôi tham gia vào một "Donate Life Walk" địa phương để giúp nâng cao nhận thức về sự cần thiết của các nhà tài trợ.

Loại