Cuộc thi ảnh

Jim Nowak

Mô tả hình ảnh

Chiếc xe jeep màu xanh lá cây của tôi với các điểm nhấn màu xanh, đèn đá và đèn nướng. Cũng có các tấm nhà tài trợ được cá nhân hóa, nhưng hình dung bạn sẽ không đưa nó vào ảnh.

Câu chuyện của tôi

Vào tháng Giêng năm 2008, tôi đã may mắn có thể hiến một quả thận cho anh họ của tôi. 16 năm sau và cô ấy vẫn đang làm rất tốt.

Loại