Cuộc thi ảnh

Jessica Maguire

Mô tả hình ảnh

Hai đứa trẻ mỉm cười. Chàng trai áo xanh, cô gái mặc áo xanh.

Câu chuyện của tôi

Tôi đã là điều phối viên cấy ghép trong 16 năm. Chúng tôi kỷ niệm tháng Tư Quyên góp Cuộc sống suốt cả tháng đến mức tối đa. Tôi thích nâng cao nhận thức về quyên góp và sẽ tiếp tục đến mỗi tháng Tư

Loại