Cuộc thi ảnh

Jennifer Guzdek

Mô tả hình ảnh

Marina the Donate Life Super Star!

Câu chuyện của tôi

Mẹ của Marina là người hiến thận sống cho chú Joe. Vị hôn phu của Joe đang chờ ghép thận / tuyến tụy. Ông của Marina là một người nhận mô. Điều này làm cho Marina trở thành Siêu sao Donate Life!

Loại