Cuộc thi ảnh

Jen Middleton

Mô tả hình ảnh

Một đại diện cho #DonateLife tại sự kiện chiếu sáng Thành phố và Quận Blue and Green ở Denver, Colorado. Những người bị ảnh hưởng bởi việc hiến tặng và cấy ghép đã cùng nhau từ xa mặc trang phục màu xanh lam và xanh lá cây để xem tòa nhà sáng lên.

Câu chuyện của tôi

Loại