Cuộc thi ảnh

Heather McCoy

Mô tả hình ảnh

2 x người nhận ghép phổi kép và các em bé lông thú kỷ niệm tháng hiến tặng cuộc sống

Câu chuyện của tôi

Tôi bị xơ nang và tôi đã trải qua 2 ca ghép phổi kép. Bây giờ tôi đang chờ ghép thận.

Loại