Cuộc thi ảnh

Ân sủng Binns

Mô tả hình ảnh

Nhóm Cấy ghép VA Thành phố Iowa tự hào hỗ trợ Tháng Hiến tặng Cuộc sống. Cảm ơn tất cả các nhà tài trợ đã trao tặng món quà cuộc sống cho các ANH HÙNG QUỐC GIA của chúng ta, CỰU CHIẾN BINH của chúng ta!

Câu chuyện của tôi

Loại