Cuộc thi ảnh

Gừng Katt

Mô tả hình ảnh

Đây là con gái Eden Katt của chúng tôi. Chúng tôi đã mất cô ấy vì chứng phình động mạch não đột ngột ở tuổi 11. Tháng 4/2024 là 6 năm. Về sự ra đi của cô ấy. Cô ấy là một nhà tài trợ trong nhiều lĩnh vực. 💜

Câu chuyện của tôi

☝🏽☝🏽💜

Loại