Cuộc thi ảnh

Evelyn Colon Legon

Mô tả hình ảnh

Gặp gỡ của chúng tôi (Hạnh phúc) cô ấy là 5 tuổi. Cô ấy thực sự làm cho n giữ cho chúng tôi hạnh phúc. Cô ấy yêu thương và quan tâm. Hạnh phúc đi cùng với mọi thứ💚💙

Câu chuyện của tôi

Tôi là người nhận gan 16 năm. Tôi may mắn được chăm sóc y tế tốt nhất từ Bệnh viện Đa khoa Tampa.
Tôi có sự hỗ trợ tuyệt vời của gia đình.
Chồng tôi trong nhiều thập kỷ đứng bên cạnh tôi, anh ấy là ROCK của tôi

Loại